Werkplekcheck / instructie

Een ergonomische werkplek is de basis voor een gezond klimaat. Tijdens een werkplekcheck kijkt de adviseur naar de houding in relatie tot de werkomgeving. Vervolgens instrueert en adviseert de adviseur, aan de medewerker, om een ergonomische en gezonde werkomgeving te kunnen realiseren: De werknemer krijgt inzicht in een ergonomische en gezonde manier van werken binnen de huidige werksetting. 

Een werkgever is verplicht om te zorgen voor gezonde werkomstandigheden, zodoende kan een werkplekinstructie als onderbouwing dienen binnen de RI&E.  

Procedure

Aanmelding

De medewerker of werkgever meldt zich voor het aanvragen van een werkplekcheck. Afhankelijk van de hoeveelheid werkplekchecks wordt er een afspraak gemaakt op locatie met de desbetreffende medewerker.

Werkplekcheck

De adviseur observeert de medewerker tijdens het verrichten van zijn/haar werkzaamheden. De adviseur checkt of de omgeving ergonomisch op de medewerker is afgesteld en of hij/zij op een verantwoorde manier te werk gaat.

Werkplekinstructie

De huidige werkplek wordt afgesteld op de werknemer. De adviseur instrueert de werknemer, zodat hij/zij in de toekomst zelfstandig in staat is de werkplek ergonomisch af te stellen en verantwoord te werk te gaan.

Advies

Op basis van de werkplekcheck biedt de adviseur, indien nodig en mogelijk, adviezen en aanvullende tips. Tot slot geeft de adviseur het –op maatwerk ingevulde- werkplekpaspoort af.

Let op

Een werkplekcheck duurt ongeveer 20-30 minuten. Het advies zal kort en bondig zijn. Opvolging van het advies dient de medewerker zelf te realiseren. Mocht het advies meer aanvulling en onderbouwing benodigd hebben, orden consultancy kosten (€45,- exclusief BTW per half uur) in rekening gebracht.

Kosten

Een werkplekcheck / instructie kan worden ingekocht vanaf 4 werkplekken. Bij meer dan 16 werkplekken (of voor een geheel bedrijf) kan een offerte worden aangevraagd. Bij het bepalen van de prijs is overleg mogelijk. Zo kan ook bijvoorbeeld gekozen worden voor het instrueren van werkplekpleinen of kan er (bij een grotere hoeveelheid werkplekinstructies) gekozen worden voor een voorlichting / workshop.

Bij een hoeveelheid werkplekken die afwijkt van onderstaand overzicht wordt de prijs per werkplek opgeteld bij het desbetreffende bedrag.

Prijs per werkplek

40,- exclusief btw

Prijs per 4 werkplekken

160,- exclusief btw

Prijs per 8 werkplekken

280,- exclusief btw

Prijs per 16 werkplekken

560,- exclusief btw

Meerdere werkplekken

Op offerte

Geheel bedrijf

Op offerte