Workshop ''Work-Life Balance''

Veel medewerkers raken wel eens overbelast. Dit kan onstaan door verschillende factoren op het werk of thuis. Een overbelasting die ontstaat op het werk, heeft tevens invloed op het leven naast werk. Dit los van elkaar zien is niet realistisch. Het ervaren van een balans tussen thuis (leven naast werk) en werk is zelfs noodzakelijk om een overbelasting onder controle te krijgen. 

Veel medewerkers beschikken niet over een juiste balans. Een work-life balance is namelijk voor iedereen anders en wordt door iedereen anders ervaren. Het hangt nauw samen met iemands tevredenheid, plezier, voldoening, et cetera. 

Waarom deze workshop?

Met behulp van deze workshop worden medewerkers aangespoord om structureel hun eigen work-life balance adequaat en bewust te bekijken. Hiervoor moet de medewerker een bepaalde mate van kennis, in de vorm van theorie, verkrijgen op het gebied van een work-life balance. Deze theorie wordt in het eerste gedeelte van de workshop besproken. De kennis die is opgedaan wordt vervolgens getoetst in de vorm van een leuke quiz. 

De opgedane theorie is nodig bij het bespreken van de verschillende praktijkvoorbeelden. Hierbij wordt de medewerker aangespoord om te sparren en na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Nadat de praktijkvoorbeelden zijn besproken, worden de medewerkers gevraagd om hun eigen situatie onder de loep te nemen. Hierbij wordt gekeken of de medewerker in staat is om met de huidige kennis aanpassingen te doen in hun eigen leefsituatie. 

Leerdoelen
In deze cursus:
 • Leer je de theorie achter een work-life balance;
 • Wordt jouw theoretische kennis getoetst in de vorm van een leuke quiz;
 • Leer je door middel van praktijkvoorbeelden een disbalans creatief op te lossen;
 • Krijg je inzicht in een voor jou passende work-life balance;
 • Leer je over het toepassen en het in stand houden van een work-life balance.
Programma
 • Voorstelrondje (10 minuten);
 • Theorie (30 minuten);
 • Theorie quiz (20 minuten);
 • Praktijkvoorbeelden met oplossingsrichtingen (30 minuten);
 • Pauze (15 minuten);
 • Toepassen eigen situatie met oplossingsrichtingen (30 minuten); 
 • Plenaire bespreking (30 minuten);
 • Afronding (15 minuten).
Praktisch
 • Maximaal 10 - 12 personen;
 • De workshop duurt ongeveer 3 uur;
 • Incompany is mogelijk;
 • De workshop kan ook plaatsvinden op een van onze praktijklocaties;
 • Koffie, thee en water worden tijdens de workshop verzorg, afhankelijk van het tijdstip wordt ook gezorgd voor eten;