Werkplekonderzoek

Indien lichamelijke, cognitieve en/of psychische klachten worden ervaren tijdens werk, kan een werkplekonderzoek uitkomst bieden. 

Bij een werkplekonderzoek worden de mogelijke knelpunten op de werkplek onderzocht, geanalyseerd, en in de vorm van een adviesrapportage -met concrete en passende oplossingen- vormgegeven. 

Door opvolging van deze adviezen kunnen de ervaren klachten mogelijk worden weggenomen, gereduceerd of in de toekomst worden voorkomen.

Procedure

Aanmelding

De medewerker of werkgever meldt zich voor het aanvragen van een werkplekonderzoek. Na het uitwisselen van persoonsgegevens maken de adviseur en werknemer een afspraak voor het onderzoek op locatie. 

Inventariserende vragenlijst

De adviseur stuurt een inventariserende vragenlijst naar de werknemer. De vragenlijst wordt ingevuld en (minimaal 2 dagen vóór de afspraak) retour gestuurd naar de adviseur.

Werkplekobservatie (op locatie)

De adviseur observeert de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De adviseur observeert o.a. de houding, uitgevoerde handelingen en omgevingsfactoren.

Het vraaggesprek (op locatie)

De adviseur gaat in dialoog met de medewerker om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Informatie wordt verzameld over o.a. de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen.

Adviesrapport

De adviseur analyseert de verzamelde informatie en vormt een adviesrapport met passende en concrete oplossingen. 

Bespreking adviesrapport (indien nodig)

Bij twijfels over de adviezen kan het adviesrapport mondeling worden toegelicht en onderbouwd door de adviseur.

Opvolging adviezen (indien nodig)

Sommige adviezen zullen, indien nodig, nog opvolging behoeven door de adviseur. Hierover dienen adviseur en medewerker concrete afspraken te maken.

Nazorg

De adviseur neemt na circa 2-3 maanden telefonisch contact op met de medewerker. Het doorlopen traject wordt kort geëvalueerd. Indien nodig kan vervolgens extra ondersteuning worden geboden. 

Let op

Indien het geadviseerd meubilair niet afdoende blijkt te zijn, is een tweede advies kosteloos. Bij een derde advies worden consultancy kosten (€45,- exclusief BTW per half uur) in rekening gebracht.

Kosten

Een werkplekonderzoek loopt volgens een vaste procedure. Er kunnen, mocht er meer ondersteuning nodig zijn, extra diensten  worden bijgekocht. 

Hieronder wordt de prijs van een werkplekonderzoek weergeven. Bij het inkopen van meerdere werkplekonderzoeken is korting mogelijk. 

Prijs per werkplekonderzoek

398,- exclusief btw

Prijs per consultancy

prijs 30 minuten                              45,- exclusief btw