Trajecten

Indien een medewerker ziek is of klachten ervaart die ziekmelding als gevolg kan hebben, is ondersteuning nodig.

Vaak is een enkele dienst vanuit een professional niet afdoende. De medewerker dient langere periode (ook tijdens werk) te worden begeleid om verandering aan te brengen, waardoor hij/zij weer gezond en verantwoord aan het werk kan gaan.

Wij bieden verschillende trajecten waarbij een medewerker gedurende langere periode wordt ondersteund en begeleid om positieve veranderingen te kunnen realiseren. De vorm van ondersteuning en begeleiding is afhankelijk van de gehele situatie.

Lifestyle-traject

Om ziekte te voorkomen is het vitaal houden van medewerkers essentieel. Het kan nodig zijn om medewerkers extra ondersteuning te bieden om ziekte en uitval te voorkomen.

Re-integratietraject

Re-integreren kan een lastig en duurzaam traject zijn.  Wij bieden daarom ondersteuning aan medewerkers tijdens het doorlopen van dit traject. Ook streven wij naar het nauw samenwerken met betrokken partijen om de re-integratie zo snel en verantwoord mogelijk te laten verlopen.