Coaching on the Job

Onze manier van werken, ons handelen of ons gedrag kunnen ook een oorzaak zijn voor werkgerelateerde klachten. Zelfs als de omgeving voldoende toereikend is, wil dit dus niet zeggen dat er geen enkel risico meer is op cognitieve, mentale of lichamelijke klachten. 

Veel medewerkers ervaren klachten door hun gedrag, maar slagen er niet in om dit gedrag aan te passen of te veranderen. Het veranderen van ons gedrag is namelijk iets onnatuurlijks, vooral als dit gedrag een gewoonte is geworden. Vandaar is het veranderen van gedrag ontzettend moeilijk.

Een ''coaching-on-the-Job-traject'' kan in dit geval uitkomst bieden. Wij ondersteunen de medewerker in het stapsgewijs aanleren van het nieuwe gedrag. Gezamenlijk wordt gekeken wat er nodig is om het gedrag blijvend te veranderen. 

Procedure

Een ''coaching-on-the-job-traject'' loopt niet volgens een stapsgewijze procedure. Binnen dit traject worden coaching-sessies afgewisseld met 1-op-1-gesprekken, telefonische consulten en overleggen met betrokken partijen. 

De medewerker wordt ondersteund bij het veranderen van zijn of haar gedrag. Om gedrag zo effectief en efficiënt mogelijk te veranderen wordt het gedragsverandering van model van M. Balm. Dit model volgt zes stappen. Deze stappen worden hieronder kort uitgeschreven.

Na stap 5, indien de medewerker beschikt over de juiste vaardigheden, wordt het ''coaching-on-the-job-traject'' afgerond. De medewerk zal geheel zelfstandig stap 6 moeten gaan volbrengen. De coach zal na enkele weken contact opnemen met de medewerker om kort de stand van zaken te evalueren. Mocht blijken dat er meer ondersteuning benodigd is, kan samen met de leidinggevende en/of andere betrokkenen gekeken worden naar hoe dit wordt vormgegeven.

Openstaan

Inzicht in het huidige gedrag is een vereiste om te kunnen openstaan om het gedrag te veranderen. Als je niet inziet dat je iets verkeerd doet, ga je er ook niets aan doen.

Begrijpen

Als de persoon open staat voor het veranderen van gedrag, zal hij/zij in deze fase moeten gaan begrijpen waarom het nieuwe gedrag ‘’beter is’’. Hij/zij zal inzicht moeten verkrijgen in wat beter kan en hoe het beter kan.

Willen

Verandering in gedrag wordt pas reëel, wanneer iemand daadwerkelijk wil (intrinsieke motivatie) veranderen. De voordelen van het nieuwe gedrag wegen dan zwaarder dan de nadelen.

Kunnen

De persoon moet beschikken over de juiste tools, middelen, capaciteiten en vaardigheden om het gewenste gedrag aan te leren. Door kennis te hebben van de wijze waarop het nieuwe gedrag kan worden volgehouden, lukt het beter om niet in oude gewoontes terug te vallen.

Doen

In deze fase wordt de verandering in praktijk gebracht. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de uitvoering en resultaten. Op deze manier kan men tijdig nog aanpassingen volbrengen.

Blijven doen

Het nieuwe, aangepaste gedrag, moet zich ontwikkelen tot een gewoonte. Deze fase vergt veel discipline en een duidelijke intrinsieke motivatie. Het ontwikkelen tot een gewoonte heeft namelijk tijd nodig.

Kosten

Aangezien een ''coaching-on-the-job-traject'' niet volgens een vaste procedure loopt, is er geen vaste prijs. Binnen een traject worden verschillende diensten geboden zoals, 1-op-1 gesprekken, coachings-sessies, telefonische consulten of ''team''-overleggen met betrokkenen (zoals leidinggevenden, bedrijfsarts, et cetera). 

Hieronder worden de prijzen per dienst én de prijs van het standaardpakket weergeven. In overleg kan worden gekeken naar de invulling van een passend pakket of de aanvulling van het standaardpakket. 
1-op-1 gesprek

prijs 30 minuten                45,- exclusief btw
prijs 60 minuten                80,- exclusief btw
prijs 120 minuten            150,- exclusief btw

coachings-sessie (op werk)

prijs 30 minuten                50,- exclusief btw
prijs 60 minuten                90,- exclusief btw
prijs 120 minuten             170,- exclusief btw

telefonisch consult

per 15 minuten                   20,- exclusief btw

''team''-overleg

prijs 30 minuten                                                                        40,- exclusief btw
prijs 60 minuten                                                                        70,- exclusief btw

Standaardpakket

5 uur     1-op-1 gesprek
5 uur     coaching-sessie
1 uur     telefonische consult
2 uur     teamoverleg                                               totaal 1200,- exclusief btw