Advies

Ervaart u lichamelijke, cognitieve of psychische klachten door uw werk? Deze klachten kunnen uw werk negatief beïnvloeden. Als deze niet adequaat worden aangepakt, kan dit zelfs leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren.

Wij adviseren u over een gezonde manier van werken, geven inzicht in een ergonomische werkplekinrichting en ondersteunen u bij het vinden van een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid.

Wij gaan op zoek naar de best passende en duurzame oplossingen, om de ervaren klachten weg te nemen, de ervaren klachten te reduceren of een toename in klachten te voorkomen.

Werkplekonderzoek

Tijdens een werkplekonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van uw klachten. Vervolgens worden passende adviezen en oplossingsrichtingen geboden.

Coaching on the Job

Is het duurzaam veranderen van gedrag een vereiste om uw werk gezond en verantwoord te kunnen uitvoeren?

Lifestyle-traject

Om ziekte te voorkomen is het vitaal houden van medewerkers essentieel. Het kan nodig zijn om medewerkers extra ondersteuning te bieden om ziekte en uitval te voorkomen.

Re-integratietraject

Re-integreren kan een lastig en duurzaam traject zijn.  Wij bieden daarom ondersteuning aan medewerkers tijdens het doorlopen van dit traject. Ook streven wij naar het nauw samenwerken met betrokken partijen om de re-integratie zo snel en verantwoord mogelijk te laten verlopen.