Workshop 
''belasting en belastbaarheid''

Veel medewerkers raken wel eens overbelast. Dit kan onstaan door verschillende factoren op het werk, thuis of op beide fronten. De belastende factoren wegen in dit geval zwaarder dan de belastbaarheid van een medewerker. 

Bij het aanhouden van dit patroon kunnen korte-termijn gevolgen ontstaan. Het signaleren van deze gevolgen is essentieel. Bij het langdurig aanhouden van dit patroon kunnen namelijk lange-termijn gevolgen ontstaan. Het aanpakken van deze gevolgen is vaak een lastig en langdurig traject.

In deze workshop wordt gewerkt aan het verbeteren van de signaalfunctie.

Waarom deze workshop?

..

Leerdoelen
In deze cursus:
 • Leer je de theorie achter belasting en belastbaarheid;
 • Kom je in aanraking met het model belasting en belastbaarheid;
 • Wordt jouw theoretische kennis getoetst in de vorm van een leuke quiz;
 • Leer je door middel van praktijkvoorbeelden een disbalans creatief op te lossen;
 • Krijg je inzicht in jouw belasting en belastbaarheid;
 • Leer je over het toepassen en het in stand houden van een balans.
Programma
 • Voorstelrondje (10 minuten);
 • Theorie (30 minuten);
 • Theorie quiz (20 minuten);
 • Praktijkvoorbeelden met oplossingsrichtingen (30 minuten);
 • Pauze (15 minuten);
 • Toepassen eigen situatie met oplossingsrichtingen (30 minuten); 
 • Plenaire bespreking (30 minuten);
 • Afronding (15 minuten).
Praktisch
 • Maximaal 10 - 12 personen;
 • De workshop duurt ongeveer 3 uur;
 • Incompany is mogelijk;
 • De workshop kan ook plaatsvinden op een van onze praktijklocaties;
 • Koffie, thee en water worden tijdens de workshop verzorg, afhankelijk van het tijdstip wordt ook gezorgd voor eten;